Cách dùng danh từ"spouse"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"spouse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"spouse"

1."spouse"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"vợ hoặc chồng, nửa kia"

=a person's husband or wife

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In 60 percent of the households surveyed both spouses went out to work.
  • Fill in your spouse’s name here.
  • My spouse and I live far away from our families. (IELTS TUTOR giải thích:   Vợ và tôi sống xa gia đình)
  • Talk to your spouse, make the first move toward conciliation. (IELTS TUTOR giải thích:   Nói chuyện với nửa kia của mình và hãy bắt đầu hòa giải trước)
  • Neither of us is living with our spouse or family. (IELTS TUTOR giải thích:   Không ai trong chúng tôi đang sống với vợ/chồng hoặc gia đình)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE