Cách dùng danh từ"sponsorship"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sponsorship"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sponsorship"

1."sponsorship"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ủng hộ về mặt tài chính, tiền ủng hộ"

=financial support from a sponsor

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, sponsorship  vừa  là  danh  từ  đếm  được, vừa  không  đếm  được  
  • sponsorship for somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a $50 million sponsorship deal in sponsorship 
  • The project needs to raise £8 million in sponsorship. 
  • We need to find sponsorships for the expedition.
  • £5000 was raised through sponsorship. (IELTS TUTOR giải thích: 5000 bảng Anh đã được tăng thêm nhờ tiền bảo trợ)
  • We 're very grateful for his sponsorship. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi rất biết ơn về sự đỡ đầu của ông ấy)
  • Campbell is one of an ever-growing number of skiers in need of sponsorship. 
  • Private sponsorships only accounted for a third of all arts funding last year.

2.2. Mang nghĩa"hành động ủng hộ về mặt tài chính"

=the act of supporting a person, organization or activity, especially financially

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Two million pounds were raised through sponsorship.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE