Cách dùng danh từ"spender"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"spender"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"spender"

1."spender"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người chi tiêu, người tiêu tiền"

=If a person or organization is a big spender or a compulsive spender, for example, they spend a lot of money or are unable to stop themselves spending money.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Who are Europe's biggest spenders on food? 
  • Once the compulsive spender stops at the mall, she will be unable to control her spending.
  • She pegged him as a big spender. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta đã xếp anh ấy vào hạng/loại tiêu xài hoang phí) 
  • A frugal spender does not mean a miserly spender, who will try every available means to avoid paying 1 dollar to park a car. (IELTS TUTOR giải thích: Một người tiết kiệm không phải là một người chi tiêu hà tiện, anh ta cố gắng tránh phải trả 1 đô la cho mỗi lần đậu xe)
  • a miserly spender (IELTS TUTOR giải thích: một người chi tiêu hà tiện)
  • a big extravagant spender

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE