Cách dùng danh từ"spelling"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"spelling"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"spelling"

1."spelling"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khả năng viết viết chính tả của một người"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, spelling là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His spelling is terrible (IELTS TUTOR giải thích: chính tả của nó thật khủng khiếp (sai be bét))
  • a spelling test (IELTS TUTOR giải thích: bài kiểm tra chính tả)

2.2. Mang nghĩa"cách viết một từ, cách đánh vần một từ"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, spelling là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the correct way of writing a word British and American spellings differ in many ways.
  • which is the better spelling: Tokio or Tokyo? (IELTS TUTOR giải thích: Tókio hoặc Tokyo, cách viết nào đúng hơn?) 
  • English and American spelling (s) (IELTS TUTOR giải thích: cách viết của người Anh và người Mỹ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE