Cách dùng danh từ"typing"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"typing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"typing"

1."typing"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự đánh máy; việc đánh máy"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The skill or job of using a typewriter or computer keyboard to produce documents 
  • Accurate typing is essential to the job. 
  • Will you have to do your own typing?
  • To practise typing (IELTS TUTOR giải thích: tập đánh máy chữ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE