Cách dùng danh từ"smog"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"smog"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"smog"

1."smog"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sương khói, khói lẫn sương"

=Smog is a mixture of fog and smoke which occurs in some busy industrial cities.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Smog is a major problem in Athens. 
  • As we flew into the airport, we could see a murky yellow smog hovering over the city.
  • Cars cause pollution, both smog and acid rain
  • His office is filled with choking smog. (IELTS TUTOR giải thích: Văn phòng của ông ấy tràn đầy khói gây ngạt)
  • Smog used to bring London traffic to a standstill. (IELTS TUTOR giải thích: Sương mù thường làm cho giao thông ở Luân Đôn bị tắc nghẽn)
  • Today smog is a common occurrence in many big cities. (IELTS TUTOR giải thích: Sương khói trong ngày hôm nay là hiện tượng thường gặp ở các thành phố lớn)
  • It is used to reduce smog. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được sử dụng để giảm khói)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK