Cách dùng danh từ"scene"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"scene"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"scene"

1."scene"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chuỗi hoạt động liên tục trong một vở kịch, bộ phim; cảnh"

= a scene in a play, film, or book is part of it in which a series of events happen in the same place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I found the proposal scene tremendously poignant.
 •  ...the opening scene of 'A Christmas Carol'.
 •  ...love scenes.
 •  ...Act I, scene 1.

2.2. Mang nghĩa"quang cảnh, cảnh tượng (cảnh một người quan sát nhìn thấy hoặc trong tưởng tượng)"

=You refer to a place as a scene when you are describing its appearance and indicating what impression it makes on you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's a scene of complete devastation.
 • The horrific scenes after the earthquake (IELTS TUTOR giải thích: cảnh tượng khủng khiếp sau trận động đất)
 • Thick black smoke billowed over the scene. 
 • You can just picture the scene, can't you?

2.3. Mang nghĩa"hiện trường (nơi xảy ra sự kiện thực tế)"

=The scene of an event is the place where it happened.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The area has been the scene of fierce fighting for three months.
 • ...traces left at the scene of a crime. 
 • The scene of the accident (IELTS TUTOR giải thích: nơi xảy ra tai nạn)
 • The scene of the crime (IELTS TUTOR giải thích: hiện trường nơi xảy ra tội ác)
 • Fire and police crews rushed to the scene, but the couple were already dead. 
 • Riot vans were on the scene in minutes.

2.4. Mang nghĩa"trận cãi lộn"

=If you make a scene, you embarrass people by publicly showing your anger about something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'm sorry I made such a scene.
 • Don't make a scene (IELTS TUTOR giải thích: đừng gây chuyện cãi nhau nữa)
 • There was quite a scene when she refused to pay (IELTS TUTOR giải thích: đã xảy ra một cuộc đấu khẩu khi cô ta không chịu trả tiền)
 • We had a big scene when I fired him (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi cãi nhau một trận dữ dội khi tôi đuổi anh ta đi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE