Cách dùng danh từ"emerald"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"emerald"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"emerald"

1."emerald"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ngọc lục bảo"

=a transparent, bright green, valuable stone that is often used in jewellery

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a ring with a large emerald 
  • They are 24K gold and inlaid with emerald. (IELTS TUTOR giải thích: Nó là vàng 24 ca ra và được cẩn ngọc lục bảo)

2.2. Mang nghĩa"màu lục tươi"

=Something that is emerald is bright green in colour.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an emerald necklace/ring 
  • emerald eyes 
  • a broad, cobbled main avenue leading down to a sandy beach and an emerald sea 
  • In her trademark emerald green leotard she woke up millions of viewers on breakfast TV. 
  • My first ballgown was made of emerald green silk. 
  • Her eyes are emerald green.
  • I like the car with emerald green. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích xe hơi màu xanh lục)
  • ...an emerald valley.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK