Cách dùng tính từ"susceptible"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"susceptible"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"susceptible"tiếng anh

1. Mang nghĩa"dễ mắc; dễ bị ảnh hưởng; dễ bị tổn thương"

=If you are susceptible to something or someone, you are very likely to be influenced by them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Young people are the most susceptible to advertisements. 
  • James was extremely susceptible to flattery. 
  • Plants are not susceptible to disease. (IELTS TUTOR giải thích: Cây trồng thì không dễ mắc bệnh)
  • Tourists are particularly susceptible to stomach problem. (IELTS TUTOR giải thích: Các du khách đặc biệt bị mẫn cảm với các trục trặc về dạ dày)
  • He was, she believes, unusually susceptible to women.

2. Mang nghĩa"nhạy cảm; cảm xúc; dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm"

=A susceptible person is very easily influenced emotionally.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Hers was a susceptible nature.
  • A naive person with a susceptible nature (IELTS TUTOR giải thích: một con người ngây thơ bản tính dễ xúc cảm)

3. Mang nghĩa"có thể chịu đựng"

=If you are susceptible to a disease or injury, you are very likely to be affected by it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Walking with weights makes the shoulders very susceptible to injury. 
  • Diesel exhaust is particularly aggravating to many susceptible individuals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE