Cách dùng danh từ"salinity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"salinity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"salinity"

1."salinity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=the fact of containing salt, or the amount of salt contained in something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We measured salinity in the river at various points. 
  • the high salinity of groundwater in this region
  • Seawater in the world's oceans has a salinity of about 3. 5%. (IELTS TUTOR giải thích: Nước biển ở các đại dương trên thế giới có độ mặn khoảng 3,5%)
  • High salinity seawater generally sinks below lower salinity water. (IELTS TUTOR giải thích: Độ mặn cao của nước biển thường giảm xuống thấp hơn độ mặn của nước)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE