Cách dùng danh từ"roadworks"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"roadworks"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"roadworks"

1."roadworks"luôn ở số nhiều

2. Cách dùng

=repairs that are done to the surface of a road

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I found the noise from the roadworks very intrusive. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thấy tiếng ồn của công việc sửa chữa đường xá là rất khó chịu)
  • There are delays on the M4 because of roadworks. 
  • There were cones all along the motorway where roadworks were in progress. (IELTS TUTOR giải thích: Có những biển báo hình nón dọc theo xa lộ/đường cao tốc chỗ đang được thi công sửa chữa)
  • Roadworks are frequently carried out throughout the night so as to minimize traffic disruption. (IELTS TUTOR giải thích: Việc sửa chữa đường bộ thường tiến hành suốt đêm để hạn chế đến mức thấp nhất việc tắc nghẽn giao thông)
  • In theory, the journey ought to take three hours, but in practice it usually takes four because of roadworks. (IELTS TUTOR giải thích: Trên lý thuyết thì chuyến đi mất ba giờ/tiếng đồng hồ, nhưng thực tế thì nó thường mất 4 tiếng do việc sửa chữa đường/thi công)
  • The roadworks caused much complaint among local residents. (IELTS TUTOR giải thích: Công trình làm đường khiến dân địa phương kêu ca rất nhiều)
  • The traffic was crawling along because of the roadworks (IELTS TUTOR giải thích: Giao thông nhít từng chút một vì lô cốt đào đường)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE