Cách dùng danh từ"restroom"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"restroom"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"restroom"

1."restroom"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhà vệ sinh"

=a room with a toilet in it, especially in a public building

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Where's the restroom? (IELTS TUTOR giải thích: Nhà vệ sinh ở đâu?)
  • The restroom is here. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà vệ sinh ở đây)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE