Cách dùng danh từ"repast"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"repast"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"repast"

1."repast"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=a meal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don't like a fishy repast. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thích một bữa tiệc chỉ toàn cá)
  • Yet that simple repast was fit for a king.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE