Cách dùng danh từ"religion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"religion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"religion"

1."religion"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tôn giáo, đạo; sự tín ngưỡng"

=Religion is belief in a god or gods and the activities that are connected with this belief, such as praying or worshipping in a building such as a church or temple.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, religion là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...his understanding of Indian philosophy and religion. 
  • It's against my religion. (IELTS TUTOR giải thích: Nó trái với quy định tôn giáo của tôi)
  • My religion is Catholic. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi theo đạo Thiên chúa)
  • Do avoid potentially contentious subjects such as religion, sex or politics.

2.2. Mang nghĩa"sự sùng bái"

=an activity or aim that is extremely important to you

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, religion là danh từ đếm được (ở số ít)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As students, socialism was our religion.
  • My religion is loving. (IELTS TUTOR giải thích: Tôn giáo của tôi là lòng nhân ái)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE