Cách dùng danh từ"rainforest"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"rainforest"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"rainforest"

1."rainforest"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"rừng mưa nhiệt đới"

=A rainforest is a thick forest of tall trees which is found in tropical areas where there is a lot of rain.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is worldwide concern about the destruction of the rainforests. ...a vast area of tropical rainforest.
  • Areas of rainforest a campaign to halt the destruction of the rainforest
  • This leafy environment is full of life in a tropical rainforest and includes : insects, birds, reptiles, mammals, and more. (IELTS TUTOR giải thích: Môi trường rậm rạp đầy sự sống ở một rừng nhiệt đới bao gồm côn trùng, chim, bò sát, động vật có vú và còn nhiều nữa)
  • There are areas of rainforest throughout Western Australia. (IELTS TUTOR giải thích: Có những khu vực rừng mưa nhiệt đới trên khắp Tây Úc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE