Cách dùng danh từ"printer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"printer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"printer"

1."printer"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"máy in"

=a piece of equipment used for printing documents that you have created on a computer

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Have you repaired this printer? (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã sửa máy in này chưa?)
  •  a laser/inkjet/colour printer
  • a bubblejet/dot matrix/laser printer
  • We can use my printer. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể dùng máy in của tôi)
  • The printer is out of paper. (IELTS TUTOR giải thích: Máy in hết giấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE