Cách dùng danh từ"opponent"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"opponent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"opponent"

1."opponent"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"địch thủ, đối thủ, kẻ thù"

=someone who is competing against you/someone who is arguing or fighting with you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You’re facing a much more experienced opponent in tomorrow’s match. 
  • His opponent received only 36 per cent of the vote.
  • Don't underrate your opponent. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng có đánh giá thấp đối thủ của con thế)
  • The president’s former adviser is now one of his most outspoken opponents.

2.2. Mang nghĩa"người phản đối ý kiến"

=someone who disagrees with something such as an idea or plan and tries to change or stop it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • opponent of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • opponents of the legislation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE