Cách dùng danh từ"misunderstanding"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"misunderstanding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"misunderstanding"

1."misunderstanding"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự hiểu lầm"

=a failure to understand someone or something correctly

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, misunderstanding"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There’s been a misunderstanding: Mr Jones isn’t expecting you until tomorrow. 
  • Your comments indicate a serious misunderstanding of the situation.
  • Sometime you cause misunderstanding. (IELTS TUTOR giải thích: Lâu lâu bạn lại gây ra sự hiểu lầm)

2.2. Mang nghĩa"sự bất hoà (vụn vặt)"

=an argument that is not very serious

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, misunderstanding là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We had a little misunderstanding yesterday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE