Cách dùng danh từ"marketplace"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"marketplace"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"marketplace"

1."marketplace"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thị trường"

=The marketplace refers to the activity of buying and selling products.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need to test our strategies in the marketplace.
  • In a hyperconnected marketplace, cooperation is gaining ground on competition. (IELTS TUTOR giải thích: Trong một thương trường siêu-kết-nối, sự hợp tác đang giành chỗ của sự cạnh tranh)

2.2. Mang nghĩa"nơi họp chợ"

=A marketplace is a small area in a town or city where goods are bought and sold, often outdoors.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The marketplace was jammed with buyers and sellers.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE