Cách dùng danh từ"manufactory"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"manufactory"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"manufactory"

1."manufactory"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"xí nghiệp, xưởng chế tạo; nhà máy chế tạo"

=a word used in the past for a factory, sometimes still used in the names of companies

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Soho Manufactory was an early factory which pioneered mass production on the assembly line principle.
  • We have an infrared and ultraviolet lamp's manufactory here. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có xưởng chế tạo bóng đèn tia hồng ngoại và tia cực tím ở đây)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE