Cách dùng danh từ"landline"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng danh từ"landline"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách dùng danh từ"landline"

1."landline"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"điện thoại cố định"

=a phone that is not a mobile phone and that is connected to the phone system by wires

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her cell phone's switched off.
  •  I'll try her on her landline. 
  • The carrier has 17 million local landline customers.
  • I'll call you later on the landline. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ gọi cho bạn sau bằng điện thoại cố định)
  • The landline phone should have been made obsolete by now. (IELTS TUTOR giải thích: Các điện thoại cố định được làm ra đã lỗi thời rồi)

2.2. Mang nghĩa"liên lạc từ xa bằng dây cáp"

=a cable (=set of wires) that carries telephone signals under or over the ground, used when comparing this to signals sent using a satellite

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Phones that use landline technology are absolutely stable. (IELTS TUTOR giải thích: Những điện thoại sử dụng công nghệ liên lạc từ xa bằng dây cáp là tuyệt đối ổn định)
  • landline technology

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK