Cách dùng danh từ"jeans"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"jeans"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"jeans"

1."jeans"luôn ở số nhiều

2. Cách dùng

Mang nghĩa"quần jean"

=trousers made of denim (= strong blue cotton cloth) that are worn informally

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in jeans

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was wearing a pair of tight blue jeans (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta mặc quần "gin" màu lam bó sát người)
  • jeans and a T-shirt I never wear jeans to work.
  • I always wear jeans. 
  • a pair of designer jeans 
  • skinny/baggy jeans 
  • ripped/faded jeans 
  • a young man in jeans and a T-shirt
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE