Cách dùng danh từ"door"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"jeans"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"door"

1."door"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cửa, cửa ra vào (nhà, xe ô tô...)"

=A door is a piece of wood, glass, or metal, which is moved to open and close the entrance to a building, room, cupboard, or vehicle/A door is the space in a wall when a door is open.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I knocked at the front door, but there was no answer. 
  • The police officer opened the door and looked in. I heard a door slamming.
  • She looked through the door of the kitchen. 
  • Her daughter was at the stove.

2.2. Mang nghĩa"cửa ngõ, con đường"

=The door is the entrance to a large building such as a shop, hotel, or theatre.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The queues at the door wound around the building.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE