Cách dùng danh từ"isolation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"isolation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"isolation"

1."isolation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự cô lập hoặc cách ly; tình trạng bị cô lập hoặc bị cách ly"

=Isolation is the state of feeling alone and without friends or help.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many deaf people have feelings of isolation and loneliness. 
  • Isolation is not good for me. (IELTS TUTOR giải thích: Việc cách ly thì không tốt cho tôi)
  • Isolation in dance is very important. (IELTS TUTOR giải thích: Sự riêng rẽ trong nghệ thuật múa là rất quan trọng)
  • Economic policies shouldn't be viewed in isolation. (IELTS TUTOR giải thích: Các chính sách kinh tế không nên được xem xét một cách riêng biệt)
  • He also talked briefly about the isolation he endured while in captivity.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE