Cách dùng tính từ"oceanic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"oceanic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"oceanic"tiếng anh

Mang nghĩa"(thuộc) đại dương, (thuộc) biển; như đại dương; như biển"

=Oceanic means belonging or relating to an ocean or to the sea.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many oceanic islands are volcanic. ...oceanic plants.
  • He successfully launched his second oceanic survey satellite (IELTS TUTOR giải thích:  Ông ta đã tung ra vệ tinh nghiên cứu đại dương lần thứ hai của mình rất thành công)
  • An oceanic survey (IELTS TUTOR giải thích:  một cuộc nghiên cứu đại dương)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE