Cách dùng danh từ"interval"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"interval"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"interval"

1."interval"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thời gian giữa hai sự kiện; khoảng thời gian"

=a period of time between two events

IELTS TUTOR lưu ý:

  • at regular/monthly/10-minute etc intervals

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The normal interval between our meetings is six weeks. 
  • Payments are to be resumed after an interval of several months.  
  • Progress is reviewed at monthly intervals.
  • the interval between a flash of lightning and the sound of thunder (IELTS TUTOR giải thích: khoảng thời gian giữa ánh chớp và tiếng sấm)
  • to go out and return after an interval of half an hour (IELTS TUTOR giải thích: đi ra và quay lại sau khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ)

2.2. Mang nghĩa"thờikhoảng thời gian ngắn tách biệt các phần của một vở kịch, bộ phim, buổi hoà nhạc...; lúc giải lao"

=a short break between the parts of something such as a play or a concert

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How long is the interval?
  • an interval of 15 minutes after the second act (IELTS TUTOR giải thích: giải lao 15 phút sau màn thứ hai)

2.3. Mang nghĩa"khoảng không gian giữa hai hoặc nhiều vật"

=a space or distance between two things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are pillars at three-foot intervals for reinforcement.
  • they planted trees in the intervals between the houses (IELTS TUTOR giải thích: họ trồng cây vào khoảng trống giữa các ngôi nhà)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK