Cách dùng danh từ"infection"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"infection"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"infection"

1."infection"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bệnh nhiễm trùng"

=a disease or other medical condition that is caused by bacteria or by a virus or a parasite

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, infection  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most throat infections are caused by viruses. 
 • The infection spread to his lungs.
 • Body is fighting an infection. (IELTS TUTOR giải thích: Cơ thể đang chống lại sự nhiễm trùng)
 • My computer has a virus infection. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính của tôi bị nhiễm vi rút)
 • Is measles solely an airborne infection? (IELTS TUTOR giải thích: Có phải bệnh sởi chỉ lây qua đường không khí?)
 • An infection is a disease caused by germs or bacteria. 
 • Ear infections are common in pre-school children. 
 • Exactly which bacteria cause the infection is still unknown.

2.2. Mang nghĩa"sự nhiễm trùng"

=the process of becoming infected with a disease

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, infection  là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Breast milk can help protect babies against infection. 
 • Physical activity can spread the infection. (IELTS TUTOR giải thích: Bất cứ cử động nào cũng có thể làm lây lan sự viêm nhiễm)
 • There are many things you can do to reduce your risk of infection.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE