Cách dùng cụm danh từ"the generation gap"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm danh từ"the generation gap"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cụm danh từ"the generation gap"tiếng anh

1."the generation gap"luôn ở số ít

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối"

=the difference in opinions or behaviour between older and younger people which often causes problems between them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When do you feel the generation gap the most? (IELTS TUTOR giải thích: Khi nào bạn cảm thấy sự khác biệt về tư tưởng giữa thế hệ trước và thế hệ sau lớn nhất?)
  • I think there is the generation gap. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ có sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối)
  • She's a young politician who manages to bridge/cross (= understand both groups in) the generation gap.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE