Cách dùng danh từ"dump"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dump"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dump"

1."dump"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nơi đổ rác"

=A dump is a place where rubbish is left, for example on open ground outside a town.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...companies that bring their rubbish straight to the dump. 
  • The walled garden was used as a dump.
  • I'm going to clean out the basement and take everything I don't want to the dump.
  • You have to bring household garbage to the town dump.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE