Cách dùng danh từ"handicraft"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"handicraft"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"handicraft"

1."handicraft"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nghề thủ công (vá may, làm đồ gốm, nghề mộc...)"

=Handicrafts are activities such as embroidery and pottery which involve making things with your hands in a skilful way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That is a city celebrated for its handicraft production. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một thành phố nổi tiếng về hàng sản xuất thủ công nghiệp)
  • You can find a lot of beautiful handicraft articles there. (IELTS TUTOR giải thích: Cô có thể tìm thấy nhiều món hàng thủ công đẹp ở đó)
  • There are many handicraft villages in Hanoi. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều làng nghề thủ công ở Hà Nội)

  2.2. Mang nghĩa"đồ thủ công mĩ nghệ"

  =Handicrafts are the objects that are produced by people doing handicrafts.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, handicrafts thường  ở  số  nhiều  

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She sells handicrafts to the tourists.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK