Cách dùng tính từ"conical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"conical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"conical"tiếng anh

Mang nghĩa"hình nón"

=A conical object is shaped like a cone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The heart is conical in shape. (IELTS TUTOR giải thích: Quả tim có dạng hình nón)
  • I like Vietnamese conical hats very much. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất thích nón lá Việt Nam)
  • There are many villages making conical hats in Hue. (IELTS TUTOR giải thích: Ở Huế có rất nhiều làng sản xuất nón lá)
  • She looked so beautiful with a conical leaf hat. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy trông thật đẹp với chiếc nón lá)
  • We were soon aware of a great conical shape to the north-east.
  • a conical hat

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE