Cách dùng danh từ "fry/fries" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "fry" tiếng anh

I. "fry" mang nghĩa "con cá nhỏ"

=very small young fish

IELTS TUTOR lưu ý:

II. "fries" mang nghĩa "khoai tây chiên"

=Fries are long, thin pieces of potato fried in oil or fat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Wendy's will guarantee your fries are hot and crispy — or it will replace them

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK