FISH or FISHES? Lỗi thường gặp trong dạng Process tự nhiên IELTS WRITING TASK 1

· Grammar,Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa kĩ của HS IELTS TUTOR đi thi và đạt 7.0 ngày 22/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách phân biệt FISH or FISHES? Đây là lỗi thường gặp trong dạng Process tự nhiên IELTS WRITING TASK 1

I. PHÂN BIỆT FISH VÀ FISHES

Fish (danh từ) có hai dạng số nhiều là FishFishes

 • Fish sẽ được hiểu theo nghĩa "Con cá" --> số nhiều vẫn là Fish (Nhiều con cá nhưng chung 1 loài)
 • Fishes được hiểu theo nghĩa "nhiều loài cá khác nhau" (nhiều loài cá khác nhau, không chùng 1 loài)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ về điểm ngữ pháp Danh từ số nhiều không tận cùng là "s

1. Hiểu theo nghĩa "Con cá"

 • Nếu muốn nói đến nhiều cá hoặc những con cá ấy là cùng một loại, dùng "FISH" 
 • Mang nghĩa con cá = an animal that lives in water, is covered with scales, and breathes by taking water in through its mouth, or the flesh of these animals eaten as food

Ví dụ:

 • We caught five fish. ( Chúng tôi đã bắt được 5 con cá.) --> Không phải là FISHES mà vẫn là FISH
 • They are my fish. (Đó là cá của tôi.)
 • No fish were sold in the market yesterday. (Hôm qua chợ không bán cá.)
 • Several large fish live in the pond 
 • Sanjay caught the biggest fish I've ever seen. 
 • I don't like fish (= don't like to eat fish).
 • Trout are fresh water fish. 
 • Garnish the fish with some fresh parsley and a squeeze of lemon. 
 • They were happy because they had caught a lot of fish that day. 
 • They always serve fish and chips on friday. 
 • The river is populated mainly by smaller species of fish.

2. Hiểu theo nghĩa "nhiều loài cá khác nhau"

Muốn nói đến nhiều loại cá khác nhau, dùng "FISHES"

Ví dụ:

 • Smaller fishes are often eaten by bigger ones. (Những loại cá bé thường bị những loài lớn hơn ăn.)
 • The fishes of the Fraser River include salmon and sturgeon. (Những loại cá sống ở sông Fraser bao gồm cá hồi và cá tầm.)
 • We collected 2681 fishes, representing 46 species and 10 families (collect 2681 loài cá khác nhau)

II. Tên gọi của một số vật/ con vật không thay đổi kể cả ở số ít hay số nhiều

• fish ( cá)
• sheep (cừu)
• salmon (cá hồi)

 • A salmon là 1 con cá hồi
 • Salmon số nhiều vẫn là salmon chứ không thêm s
 • SalmonS không có nghĩa vì Fishes còn có nghĩa là nhiều loài cá khác nhau chứ Salmons cũng chỉ là 1 loài nên không có nghĩa mà chỉ dùng là Salmon 

Ví dụ:

 • fresh/smoked/tinned salmon
 •  salmon mousse 
 • salmon fishing
 • salmon steaks
 •  farmed salmon 
 • organic salmon 
 • I chose the salmon for my main course. 
 • Thousands of young salmon have been killed by the pollution.


• squid ( mực)

 • Đối với con mực, số nhiều có thể viết cả “squid” và “squids”

• deer( nai)
• aircraft (máy bay)

Học thêm về điểm ngữ pháp rất gần với điểm ngữ pháp này mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ là Danh từ tập hợp (Collective noun)

III. Một số danh từ có hình thức số nhiều bằng cách thay đổi nguyên âm

 • Foot feet ( bàn chân)
 • Goose geese (con ngỗng)
 • Man men (đàn ông, khác với “man” có nghĩa là loài người)
 • Mouse mice (con chuột)
 • Tooth teeth (răng)
 • Woman women ( phụ nữ)
 • child( đứa trẻ) --> children
 • ox (con bò đực) --> oxen

IV. Ứng dụng kiến thức vào dạng Process tự nhiên IELTS WRITING TASK 1

The diagram shows the various stages of development in the life cycle of the salmon

Ứng dụng kiến thức vào dạng Process tự nhiên IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý những điểm cần chú ý trong bài sau:

 • Thứ nhất là salmon số nhiều vẫn là salmon, nên dùng a salmon thì được nhưng mà dùng salmons sẽ là sai (lí do đọc kĩ phân tích trên)
 • Nếu trong bài dùng fish và fishes phải hiểu fish là 1 con cá, nhiều con cá vẫn là fish. Nếu dùng fishes sẽ mang nghĩa là nhiều loại cá khác nhau (Trong bài này sẽ không dùng đến FISHES vì thực tế chỉ có 1 loại cá hồi thôi)
 • Phải thống nhất toàn bài là 1 con cá hay là nhiều con cá chứ không khi thì chia động từ số nhiều, khi thì chia động từ số ít là không được (Lỗi này học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR sai rất nhiều)

Tham khảo bài viết của bạn học sinh IELTS TUTOR phân biệt được thống nhất từ đầu là 1 con cá chứ không dùng lộn xộn

Ứng dụng kiến thức vào dạng Process tự nhiên IELTS WRITING TASK 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK