Cách dùng danh từ"expanse"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"expanse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"expanse"

1."expanse"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự mở rộng, sự phát triển"

=An expanse of something, usually sea, sky, or land, is a very large amount of it/a large area of land, water, or sky

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I see the broad expanse of heaven. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thấy khoảng trời rộng bao la)
  • vast expanses of farmland
  • ...a vast expanse of grassland.
  • The Great Plains are a broad expanse of grassland. 
  • vast expanses of sand and pine 
  • the vast expanse of Russia

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE