Cách dùng danh từ"eon"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"eon"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1."eon"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thời đại, niên kỷ"

=An aeon is an extremely long period of time /a period of time that is so long that it cannot be measured:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Aeons ago, there were deserts where there is now fertile land.
  • Across the eons, religion has provided structure in human lives. 
  • I've been waiting eons for my new computer.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK