Cách dùng danh từ"effectiveness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"effectiveness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"effectiveness"

1."effectiveness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự có hiệu lực, sự hiệu nghiệm"

​=the fact of producing the result that is wanted or intended/the degree to which something is effective

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The fact of producing a successful result to check the effectiveness of the security system
  • I will advertise the effectiveness of the heater. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi sẽ quảng bá tác dụng giảm độ ẩm của máy sưởi)
  • How to evaluate the effectiveness of an environmental legal system? (IELTS TUTOR giải thích:  Làm thế nào để đánh giá hiệu quả của một hệ thống pháp luật về môi trường?)
  • The effectiveness of policies protecting domestic goods is still fragile. (IELTS TUTOR giải thích:  Hiệu quả của chính sách bảo vệ hàng hóa nội địa còn rất mong manh)
  • The study will review the effectiveness of reading and mathematics software products. 
  • They don't have information yet to evaluate the effectiveness of those programmes .
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE