Cách dùng"irrespective of"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"irrespective of"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cụm"irrespective of"

Mang nghĩa"bất kể, không xét đến, bất chấp"

=If you say that something happens or should happen irrespective of a particular thing, you mean that it is not affected or should not be affected by that thing/without considering; not needing to allow for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We believe in investing in our people, irrespective of age. 
  • This service should be available to everybody, irrespective of whether they can afford it.
  • The legislation must be applied irrespective of someone's ethnic origins.
  • He does everything irrespective of the current climate of opinion. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta làm mọi thứ bất chấp thái độ hiện nay của dư luận)
  • Everyone gets the same amount, irrespective of age. 
  • The weekly rent is the same irrespective of whether there are three or four occupants.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE