Cách dùng danh từ"dress"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dress"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dress"

1."dress"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"áo đầm; áo váy"

=A dress is a piece of clothing for a woman or girl that covers the body and part or all of the legs.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, dress là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was wearing a black dress.
  • She made all her own dresses (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy tự may lấy tất cả áo váy của mình)

2.2. Mang nghĩa"lễ phục, quần áo (nhất là quần áo mặc bên ngoài)"

=You can refer to clothes worn by men or women as dress.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, dress là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's usually smart in his dress.
  • Casual /formal dress (IELTS TUTOR giải thích:   quần áo thường/quần áo trang trọng (nghi lễ))
  •  ...hundreds of Cambodians in traditional dress.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE