Cách dùng tính từ"adjacent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"adjacent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"adjacent"tiếng anh

Mang nghĩa"gần"

=If one thing is adjacent to another, the two things are next to each other.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • adjacent to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He sat in an adjacent room and waited. 
 • The schools were adjacent but there were separate doors.
 •  ...offices adjacent to the museum
 • The planes landed on adjacent runways. 
 • numbers that are adjacent in the sequence 
 • The club is adjacent to the park. (IELTS TUTOR giải thích: Câu lạc bộ nằm kế bên công viên)
 • My house is adjacent to the hotel. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà tôi ở sát bên khách sạn)
 • Our farm land was adjacent to the river. 
 • The vineyards of Verzy lie adjacent to those of Verzenay. 
 • There is a row of houses immediately adjacent to the factory.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE