Cách dùng danh từ"dozen"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dozen"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dozen"

1."dozen"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tá (mười hai)"

=If you have a dozen things, you have twelve of them. ...a dozen eggs.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You will be able to take ten dozen bottles free of duty through customs. 
 • He ordered a dozen of their best red roses. 
 • A dozen roses, please. (IELTS TUTOR giải thích:  Xin cho tôi 12 bông đi)
 • Give me a dozen, please. (IELTS TUTOR giải thích:  Làm ơn bán cho tôi một tá)
 • His chicken eggs sell for $22 a dozen.

2.2. Mang nghĩa"bộ 12 cái"

=You can refer to a group of approximately twelve things or people as a dozen. You can refer to a group of approximately six things or people as half a dozen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I was sitting only a dozen feet away. 
 • In half a dozen words, he had explained the bond that linked them. 
 • The riot left four people dead and several dozen injured.

2.3. Mang nghĩa"nhiều, hàng tá người"

=If you refer to dozens of things or people, you are emphasizing that there are very many of them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...a storm which destroyed dozens of homes and buildings. 
 • You can also use dozens as a pronoun. 
 • dozens of people (IELTS TUTOR giải thích:  nhiều người)
 • dozens of times (IELTS TUTOR giải thích:  nhiều lần)
 • Just as revealing are Mr Johnson's portraits, of which there are dozens.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE