Cách dùng danh từ"dignity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dignity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dignity"

1."dignity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thái độ chững chạc; vẻ nghiêm trang"

=If someone behaves or moves with dignity, they are calm, controlled, and admirable.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...her extraordinary dignity and composure.

2.2. Mang nghĩa"phẩm giá; phẩm cách; lòng tự trọng"

=If you talk about the dignity of people or their lives or activities, you mean that they are valuable and worthy of respect/Your dignity is the sense that you have of your own importance and value, and other people's respect for you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ..the sense of human dignity.
  •  ...the integrity and the dignity of our lives and feelings.
  • Pornography degrades human dignity. (IELTS TUTOR giải thích:  Sách báo khiêu dâm làm giảm giá trị con người) 
  • Where boasting ends, there dignity begins. (IELTS TUTOR giải thích:  Nơi nào sự khoe khoang chấm dứt, ở nơi đó phẩm cách bắt đầu)
  •  If you were wrong, admit it. You won't lose dignity, but will gain respect. 
  • She still has her dignity.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE