Cách dùng danh từ"desire"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"desire"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"desire"

1."desire"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thèm muốn; sự mong muốn"

=a strong feeling of wanting to have or to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a desire to do something
 • desire for
 • have no desire for something/to do something
 • desire that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ordinary human needs and desires 
 • his desire to join the army 
 • to express a desire to do something (IELTS TUTOR giải thích: tỏ lòng mong muốn làm việc gì)
 • to satisfy a desire (IELTS TUTOR giải thích: thoả mãn một sự mơ ước)
 • their desire for peace and stability in Europe 
 • Young people have no desire to work for the government. 
 • the leaders’ desire that neither country should lose any territory
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE