Cách dùng danh từ"cupboard"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cupboard"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cupboard"

1."cupboard"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tủ đựng"(đựng thức ăn, quần áo, đĩa; tủ ly)

=a tall piece of furniture, usually attached to a wall and used for storing things, with shelves inside and one or two doors at the front a kitchen cupboard the cupboard door

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A kitchen cupboard (IELTS TUTOR giải thích: tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp, chạn) 
  • The kitchen cupboard was stocked with tins of soup and food.
  • Not enough cupboard space (IELTS TUTOR giải thích: không đủ chỗ kê tủ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE