Cách dùng danh từ"cuisine"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cuisine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cuisine"

1."cuisine"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cách nấu nướng, phong cách nấu ăn"

=The skill or profession of cooking unusual or interesting food can be referred to as cuisine.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...residential courses in gourmet cuisine. 
  • The cuisine of a country or district is the style of cooking that is characteristic of that place. 
  • The cuisine of Japan is low in fat.
  •  ...traditional French cuisine. 
  • The cuisine of a restaurant is the range of food that is served in it.
  •  The dining room has lakeside views and offers excellent cuisine. Establishing a new hotel and its cuisine takes time
  • What about Asian cuisine? (IELTS TUTOR giải thích: Còn phong cách nấu ăn châu Á thì sao?)
  • What's a typical Chinese cuisine? (IELTS TUTOR giải thích: Phong cách nấu ăn đặc trưng của Trung Quốc là gì?) 
  • Vietnamese cuisine is very hot. (IELTS TUTOR giải thích: Món ăn Việt Nam rất cay)
  • Southern/Japanese/Mexican cuisine

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking