Cách dùng danh từ"conversion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"conversion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"conversion"

1."conversion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự chuyển biến"

=Conversion is the act or process of changing something into a different state or form.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the conversion of disused rail lines into cycle routes. 
  • A loft conversion can add considerably to the value of a house.
  • These give higher efficiency in conversion and reduce smoke. (IELTS TUTOR giải thích: Những phương pháp này cho hiệu quả chuyển đổi cao hơn trong việc giảm bớt khói)

2.2. Mang nghĩa"sự đổi (ý kiến, (tôn giáo), đảng...); sự cải tâm"

=If someone changes their religion or beliefs, you can refer to their conversion to their new religion or beliefs.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...his conversion to Christianity. 
  • It's hard to trust the President's conversion.
  • Albania has recently started the conversion from communism to capitalism. (IELTS TUTOR giải thích: Albania gần đây đã bắt đầu việc chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa tư bản)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE