Paraphrase từ "wear" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase từ "wear" tiếng anh

1. to dress

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She dressed her daughter up as a ballet-dancer (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta cho con gái mặc đồ như diễn viên múa ba lê)

2. to clothe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To dress/clothe a baby (IELTS TUTOR giải thích: Mặc đồ cho em bé)

  3. get dressed / be dressed

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I like to be dressed in silk (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích mặc đồ lụa)

   4. put one's clothes on

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK