Cách dùng danh từ"city centre"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"city centre"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"city centre"

1."city centre"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=The city centre is the busiest part of a city, where most of the shops and businesses are.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is high demand for city centre offices
  • City centre rents are very high. (IELTS TUTOR giải thích: Tiền thuê ở trung tâm thành phố rất cao)
  • Do you live near the city centre? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có sống gần trung tâm thành phố không?)
  • She lives near the city centre. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy ở gần trung tâm thành phố)
  • Which bus goes to the city centre? (IELTS TUTOR giải thích: Chuyến xe buýt nào sẽ đến trung tâm thành phố?)
  • Follow the signs to the city centre. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy làm theo các ký hiệu đến trung tâm thành phố)
  • It's impossible to park in the city centre.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE