Cách dùng từ"royal"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"upward"tiếng anh

I. Dùng"royal" như adj

1. Mang nghĩa"(thuộc) hoàng gia"

=relating to a king or queen or the members of their family

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, royal  thường  đứng  trước  noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the royal palace 
 • a royal wedding
 •  ...an invitation to a royal garden party. 
 • The Spanish royal couple were to attend a celebration of Shakespeare and Cervantes.

2. Mang nghĩa"các tổ chức thuộc hoàng gia"

=Royal is used in the names of institutions or organizations that are officially appointed or supported by a member of a royal family.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the Royal Academy of Music. 
 • Royal blood ran in his veins. (IELTS TUTOR giải thích: Dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản của ông ta)
 • The royal visit was strictly policed. (IELTS TUTOR giải thích: Chuyến viếng thăm của hoàng gia được giữ trật tự nghiêm ngặt)
 • Royal Military Academy (IELTS TUTOR giải thích: học viện quân sự hoàng gia)
 • Royal Air Force (IELTS TUTOR giải thích: không quân hoàng gia)
 • Royal Navy (IELTS TUTOR giải thích: hải quân hoàng gia)
 • The royal family hoàng gia 
 • The royal prerogative đặc quyền của nhà vua 
 • ...several pilots of the Royal Navy's 846 Squadron.

II. Dùng"royal" như noun

=a member of a royal family/Members of the royal family are sometimes referred to as royals.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The royals have always been patrons of charities pulling in large donations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK