Cách dùng danh từ"chief"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"chief"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"chief"

1."chief"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người lãnh đạo (nhất là của một bộ lạc hoặc thị tộc); thủ lĩnh; tù trưởng"

=The chief of a tribe is its leader.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...Sitting Bull, chief of the Sioux tribes of the Great Plains
  • Who is your chief? (IELTS TUTOR giải thích: Thủ lĩnh của bạn là ai?)

2.2. Mang nghĩa"người có cấp bậc cao nhất trong một tổ chức, một cơ quan"

=The chief of an organization is the person who is in charge of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a commission appointed by the police chief.
  •  ...Putin's chief of security

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE