Cách dùng danh từ"slurry"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"slurry"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"slurry"tiếng anh

Mang nghĩa"hồ xi măng, chất pha trộn (nhất là xi-măng, đất sét..)"

=Slurry is a watery mixture of something such as mud, animal waste, or dust.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company pumps coal slurry into former underground mines. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty bơm bùn than vào các mỏ trước đây dưới lòng đất)
  •  ...farm slurry and industrial waste.
  • On a limited scale, the slurry is also used in pisciculture. (IELTS TUTOR giải thích: Trong một mức độ có giới hạn, chất bùn sệt cũng được dùng trong nghề nuôi cá)
  • Slurry is the waste from washing coal to process it for burning. (IELTS TUTOR giải thích: Bùn sệt là chất thải từ việc rửa than để xử lý nó cho việc đốt cháy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK